02.10.11 09.51 mcvrcak:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Na vjeronauku!
Kako nam je postao običaj da na satovima vjeronauka uvijek nešto stvaramo i kreiramo vezano uz nastavne cjeline, ove godine na samom početku dobili smo temu koja je i na prvim stranicama Biblije, o stvaranju svijeta i čovjeka.Božje djelo stvaranja prikazano je u obliku radnog tjedna, šest dana Bog je radio, sedmi dan se odmarao. Bog je na početku stvorio nebo i zemlju te nebo posuo zvijezdama da g .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL