26.04.13 04.09 gbebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Leptirić
Moj je leptir boje cvijeta.Igra djece mu ne smeta.Jako voli boje svoje.Sunce toplo njega grije.Sa cvijeta se djeci smije.Tena Klaić, 2.razredLeptira naslikala Dora Đurković .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL