11.11.08 10.46 gbebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Snalaženje u vremenu
SATSat ili  ura nam  služi  da  ne  zakasnimo  u  školu.Visi  na zidu  ili  je  na  ruci. Mi smo   svoje satove  sami izradili. Još  se ne znamo snalaziti na  njima pa moramo vježbati.  U sat zna samo Antonija.Marin  Radić i  Matej  Deanović , 2.r. .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL