01.03.06 10.35 gbebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Macasta himna
Dok smo radili u timu sve nam je bilo mačkasto: tema projekta, naziv teme, sličice... Imali smo i svoju himnu. Ona glasi ovako:"Pokraj peći maca prela,do nje dobra djeca sjela.Pa joj tiho šaptat stala, "Predi, predi maco mala."Mi ćemo si platno tkati,platno našoj mami dati.Mama će nam dobra biti,novo ruho nam sašiti.A kad tata dođe kući,lijepo ćemo se obući.Tata će se veseliti, sve .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL