22.02.06 11.27 gbebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Vodena para
U  timu  "Kapljice"  sve  je  vrvilo od  pitanja. Zanimalo  nas  je  i  to  kako  nastaje  vodena  para.  Lijepo  smo  se  potrudili  i  to  otkrili. Voda  vrije na 100stupnjeva C. Pri  toj  temperaturi  hlapi  tako  brzo  da vodena para  stvara  mjehuriće  u tekućini .Vodena  je  para  nevidljiva.  Vidljivi  oblaci  pare  sićušne  su  kapljice  vode  koje  se  stvaraju  kada  vruća  par .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL