21.02.06 14.35 gbebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Voda
Ovo je naša "oluja ideja" na riječ voda:tekuća, mineralna, stajaćica, čista, hladna, prljava, topla, zagađena, morska, riječna, slatka, slana, suša, poplava, korito, čistoća, ušće, ŽIVOT!                       Tim "Kapljice"                             .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL