30.05.05 12.58 gbebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Kućica u cvijeću
Ovo vam je bio rad na projektu o biljkama (cvijeće, drveće i gljive). Uživali smo radeći na ovome . Na kraju smo se sve tri tima složili i povezali naša tri rada u jedno lijepo imanje, sa cvjetnim travnjakom, kamenom stazicom, bazenom, šumom... .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL