02.12.10 13.40 PS_Ruscica:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
ABECEDA
Abeceda mene gledapa mi nikad mira ne da. Učit sam ju htjelapa sam za stol sjela.Naučila sva sam slova,sad sam sva ko" nova!Mirna Rašić, 1, r. .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL