01.12.09 22.13 PS_Ruscica:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Izrada ure
Nedavno smo na satu prirode i društva učili o uri. Odlučili smo da svatko od nas izradi svoju uru. U školu smo donijeli karton i pluteni čep. Sada kada ponavljamo gradivo svatko ima svoju uru i na taj način vježbamo očitavanje vremena. 2. r .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL