RUŠČICA ON-LINE
On-line izdanje učeničkog lista PŠ Ruščica

Izrada ure

  
Nedavno smo na satu prirode i društva učili o uri. Odlučili smo da svatko od nas izradi svoju uru. U školu smo donijeli karton i pluteni čep. Sada kada ponavljamo gradivo svatko ima svoju uru i na taj način vježbamo očitavanje vremena. 2. r
(#) 01.12.09 22.13 PS_Ruscica    komentari (0) dodaj komentar

BLOG: PS_Ruscica

Slavonski Brod - ljeto na SaviCVRCAK.NET BLOG
Slavonski WebLogovi