RUŠČICA ON-LINE
On-line izdanje učeničkog lista PŠ Ruščica

Mjesečni plan

  
Kada je učiteljica u razred donijela mjesečni plan za mjesec svibanj i lipanj, odmah smo se znatiželjno pitali zašto taj plan sadrži slike našeg sela i grada Broda. Rekla nam je da ćemo u ta dva mjeseca između ostalog učiti i razliku između sela i grada. Plan je postavljen na pano na vidljivo mjesto. Evo sličice našeg plana.                Hrvoje Rogošić 1. r
(#) 05.05.09 22.22 PS_Ruscica    komentari (0) dodaj komentar

BLOG: PS_Ruscica

Slavonski Brod - ljeto na SaviCVRCAK.NET BLOG
Slavonski WebLogovi