02.03.05 09.55 PS_DBebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
VJEVERICA I LJEŠNJAK
Na satu hrvatskog jezika pisali smo pjesmice o ljubavi između vjeverice i lješnjaka. Pročitajte naše zanimljive pjesmice.Zaljubila se vjeverica u lješnjak, kad ga je vidjela dok se šumicom šetala.U ruku ga je uzela i cijelim putem nosila.U kućicu ga svoju odnijela i na stol stavila.Ubrzo ga je izgubila, dugo ga je tražila,a kad ga je našla,zauvijek ga sačuvala.Renata Matičević, 2. razredU mnoštvu .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL