14.12.09 11.13 PS_DBebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
PRVI SNIJEG- naše prve misli
Danas mi je najbolji dan u ovoj godini.                                         Kristijan Švaganović, 1.r.Super, pao je snijeg.                                  Stjepan Leović, 1.r.Da bar svaki dan pada.                                 Šimo Lebić, 3.r.Super, moći ću se grudati.                                  Ivana Anaković, 3.r.Napokon ću se moći spuštati na nasipu.                               .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL