07.03.08 20.57 PS_DBebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
ŠKOLE IZ BUDUĆNOSTI
Zadatak nam je bio nacrtati školu iz budućnosti. Na jedan papir smo nacrtali kako ona izgleda izvana, a na drugi kako izgleda iznutra. Nacrtali smo škole u obliku: ribe, zeca,psa, autobusa i jabuke.   Svaka ima i svoj naziv: Tomislavova škola - riba = OŠ Šarana Mrkog,Filipova škola - zec = OŠ Mladih Lovaca u Zecu,Magdalenina škola - jabuka = OŠ JabučicaLanina škola - pas = OŠ Psić  i moja škola - .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL