20.05.05 19.01 PS_DBebrina:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
PRIČA O KRUHU
                    Kad bi kruh progovorio Kad bi me kruh vidio odmah bi se obradovao zato što ga ja jako volim. Rekao bi : „ Ja sam tužan i žalostan što me neki ljudi bacaju. Nemojte me bacati ! Ja sam vam Božji dar. Ujutro vam mirišem na stolu. Ptice hranim svojim zrnjem. One mi zahvaljuju svojom pjesmom što sam ih nahranio. Ja sam vam život. Volite me tako što me nećete bacati u smeće!“         .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL