07.03.14 15.05 Gornja_Vrba:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST
Pričali nam naši stari,Kako je bilo dok su oni bili mali.U školu su išli pješke,I učili bez greške.Dječaci su imali praćke,S njima su gađali mačke.Djevojčice su bile drage,Prema životinjama blage.Svaki dan govorilo se ,,Dobar dan“Kad ideš u školu i van.Mislim da tada veselo je bilo,iako se nije puno jelo i pilo.Mi sada imamo svašta,A slabo nam radi mašta. 3.r .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL