26.03.12 08.24 Gornja_Vrba:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
JA SAM SLIKAR PROLJEĆA
Proljeće je.Sunce vani veselo sja.Slikar proljeća odlučio sam biti ja.Pribor imam razni.Odlučio sam naslikati veliku, zelenu livadu.Bit će jako vesela, puna drveća, cvijeća i leptira.Oblak je plave boje, pčele žute, listići zeleni,a cvijeće uvijek plave nalik meni.Miješam boje razne, tople, svijetle da moju sliku osnaže.Pribor moj uvijek me služi, jer ja sam slikar u srcu i duši.Vesele su boje, ve .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL