08.05.11 17.53 Gornja_Vrba:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
MIRIS PROLJEĆA
Proljeće je boje krasneu proljeće lete laste.Djeca svuda siju srećua u igri još i veću.Dok ptice svuda letesunce žarke niti plete.                    Magdalena Vuleta, 2.bPtice lete, igra zovedjeca nove zgode roje.Sunce u proljeće žarko sjai sve nas obasjava.Dok se škola bliži krajuđaci je rado pohađaju.                        Marko Martić, 2.b .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL