07.03.11 10.40 Gornja_Vrba:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Maca Mima
Moja maska je maca Mima, ima bijele uši i žuto lice.Jako volim mace jer su vrlo zabavne. Lana 3.b .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL