03.05.07 08.55 Gornja_Vrba:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Maslačak
Maslačak Na livadi šarenojMnogo cvijeća stoji,Samo je maslačakSav u žutoj boji. Uz njega je veselo Tratinčica stala,Kao snijeg se bijeliNjena glava mala. Patrik Brdar, 2 B Malsačak Maslačak je bijeli cvijet i jako lijep. Kada netko na njega puhne bijeli cvijet se rasprsne.Maslačaka, maslačak lagana kao oblačak.Lijepe bijele boje, pa ga djeca zato vole. Mateo Aračić, 2 A Maslačak Hej, maslačku pore .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL