07.06.06 15.36 Gornja_Vrba:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
KAKVU ŠKOLU ŽELIM?
Školu šarenu želim ,i da sa školom tajne dijelim.Želim da mi školaplaža bude,a ne da si djecau školi sude.Želim da svivole školu,a da za piće djeca piju colu.Želim da u  školismijeh  vlada,i sreće bude puna zgrada.Josipa                                     NAŠA ŠKOLANaša škola zove se O.Š. "Vladimir Nazor".  Otvorena je 1996, godine.Voljela bih da se škola apsolutno promijeni: Prvo; da o .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL